PRESENTACIÓ

L’Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) neix a l’empara de Metges de Catalunya (MC).

L’ADC s’adreça a tots els dentistes de manera transversal, tant els que treballen a la xarxa sanitària pública com els que ho fan a clíniques privades, tants els que són metges com llicenciats en Odontologia, per oferir-los una plataforma de defensa sindical centrada i orientada específicament a les necessitats i particularitats laborals dels odontòlegs.

El president i el secretari de l’ADC, Elias Casals i Xavier Marco respectivament, són facultatius i delegats sindicals de MC als seus respectius centres, tant a l'ICS com al SISCAT. La seva experiència a tots dos sectors i el seu coneixement profund de la professió odontològica aporten el rigor i la determinació necessària perquè l’ADC esdevingui un instrument efectiu per a la dignificació de les condicions de treball dels dentistes. 


Objectius

L’ADC aspira a:

  • Millorar les condicions laborals i professionals de tots els dentistes.
  • Establir un conveni col·lectiu digne per als odontòlegs assalariats.
  • Garantir la consideració i els drets dels dentistes de la sanitat pública.
  • Vetllar pel respecte professional i denunciar els abusos que pateixen els professionals, especialment els més joves.
Metges de Catalunya


Consell de Cent, 478, 08013 - Barcelona
Tel. 93 115 02 50 - Fax 93 265 39 71 - info@metgesdecatalunya.cat